Společenská odpovědnost

Clarion Congress Hotel Prague patří k nejvýznamnějším a největším hotelům v ČR. Hotelnictví je práce s lidmi pro lidi, proto je velmi citlivá na mezilidské vztahy a korektní jednání. Právě díky velikosti hotelu je pro jeho management společenská odpovědnost zcela zásadním parametrem vedoucím k úspěchu. Cílem hotelového podnikání je spokojenost hostů a ta je závislá na profesionalitě a také na spokojenosti zaměstnanců. Proto jsou veškeré činnosti v oblasti udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti zaměřeny jak na podporu činnosti jiných subjektů, tak na vlastní zaměstnance.

Angažovanost vedení do společensky odpovědných aktivit je založena na přesvědčení o správnosti tohoto konání. Vedení podporuje prospěšné činnosti v mnoha oblastech. Aktivně hledáme příležitosti, kde můžeme pomoci. Podle situace pak přispíváme formou lidských zdrojů, materiálové či finanční pomoci. Důležitý je i osobní příklad a angažovanost.

Dlouhodobě podporujeme sociální i ekologické aktivity státních i soukromých subjektů, které se zaměřují na pomoc znevýhodněným, ochranu přírody, rozvoj a vzdělávání mladé generace v nejbližším okolí hotelu i v regionech celé ČR.

Provozní ekologické programy hotel zaměřuje na snižování uhlíkové stopy, omezování spotřeby energií, omezení užívání detergentů a minimalizaci odpadů spojenou s recyklací a opakovaným využíváním materiálů.
K iniciativám zaměřeným na zaměstnance patří především rozsáhlý program benefitů, motivačních, růstových a vzdělávacích plánů, podpora vzdělávacích a sportovních aktivit pro zaměstnance i jejich rodiny.