Kariéra

Dáváme šanci talentům a jsme hrdí, že můžeme být průvodcem našich lidí v jejich osobním i profesním rozvoji a růstu. S radostí přivítáme každého, kdo na sobě chce pracovat a zrealizovat své kariérní sny.

Společenská odpovědnost je dlouhodobě součástí našich hodnot a cílů. Pomáháme v několika oblastech života společnosti a nezapomínáme ani na životní prostředí a udržitelné podnikání. Víme, že jedině takovým přístupem, budeme žít v prostředí, ve kterém si přejeme.

150+ zaměstnanců hotelu
1 200 zaměstnanců skupiny
30+ hotelů v Evropě
1 společný cíl

Společenská odpovědnost

Aktivně hledáme příležitosti, kde můžeme pomoci. Podle situace pak přispíváme formou lidských zdrojů, materiálové či finanční pomoci. Přečtěte si více o našich projektech.

Přátelská místa

Jsme součástí projektu Českého červeného kříže Přátelská místa (Human Friendly Places). Máte tak jistotu, že celý hotel je plně bezbariérový a veškerý personál prochází pravidelně speciálním školením asistence pro hosty se speciálními potřebami. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, ať už jsou vaše potřeby jakékoliv. Pokud přece jen máte otázky, ozvěte se nám.

Srdcerváči

Srdcerváči aktivně podporují vznik nových pracovních míst pro osoby se speciálními potřebami. Navíc jim pomáhají na cestě za snem v podobě podnikání. To vše ve formě grantů. Proto podporujeme i my rváče s osudem, pro které je těžší najít uplatnění na pracovním trhu.

Nadační fond Impuls

Roztroušená skleróza je vážné onemocnění, které může potkat kohokoliv z nás. Výrazně zasáhne do života jednotlivce a jeho blízkého okolí. Nadační fond finančně podporuje projekty v oblasti vědy, výzkumu, fyzioterapie a psychoterapie pacientů.

Pomáháme převážně poskytnutním prostor nebo zapůjčením mobiliáře. Každoročně se účastníme 24hodinového maratonu s roztroušenou sklerózou.

Chance4Children

Každé díte si zaslouží šanci. To platí především pro děti se speciálními potřebami, společensky znevýhodněné děti, děti v zařízeních náhradní výchovy, nebo ty, které jsou vážně nemocné. Lidé v Chance4Children se zaměřují na podporu znevýhodněných dětí a eliminují tak výše uvedené handicapy. Clarion Congress Hotel Prague úsilí C4C podporuje formou zážitkového donátorství. Každoročně má skupina dětí z některého dětského domova možnost vyrobit si pod odborným dohledem vlastní dort či jiné sladkosti, nejšikovnějším dětem nabízíme pracovní uplatnění.

Napište nám

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem CPI Hotels, a.s (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), pro vznik smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno a emailová adresa (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy. Správce chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Politiku ochrany osobních údajů Správce lze nalézt na zde.