Menu Zavřít

Rezervace

Aktualizace ubytovacího řádu od 9.5. 2024 do 27.5. 2024 včetně.

 

Vážení hoteloví hosté, zaměstnanci obchodní partneři.

V souvislosti s konáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 ve dnech 10 až 26. května 2024 zavádí hotel Clarion Congress Hotel Prague, provozovaný společností CPI Hotels, a.s. IČO 47116757, sídlem Praha 10 Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 (dále jen ubytovatel) v termínu od 9. do 27. května 2024   zvýšené bezpečnostní opatření pro vstup a pobyt v   Clarion Congress Hotel Prague.

 

  1. Vstup do prostor hotelu (včetně baru a restaurace) bude povolen pouze ubytovaným hostům nebo hostům s potvrzenou rezervací ubytování.
  2. Všechny osoby vstupující do prostor hotelu budou podrobeny bezpečnostní kontrole, zda nejsou do prostor hotelu vnášeny zakázané předměty a nebezpečné látky.
  3. Kontrola vstupujících osob bude prováděna bezpečnostní agenturou za využití technických prostředků k detekci zakázaných předmětů a látek při vstupu do hotelu.
  4. Osoby, které se nepodrobí bezpečnostní kontrole, nebudou do prostor hotelu vpuštěny.
  5. Osoby, jenž v uvedeném období mají plánované obchodní či jiné jednání se zástupci provozovatele hotelu anebo s managementem nákupní galerie budou do prostor hotelu vpuštěny pouze v jejich doprovodu a za předpokladu dodržení výše uvedených ustanovení.
  6. V uvedenou dobu tedy od 9.5. 2024 do 27.5. 2024 je zakázáno vnášet do prostor hotelu jakékoliv, byť legálně držené střelné zbraně, výbušniny, bodné a sečné zbraně včetně nožů s čepelí delší než 8 cm.
  7. Je přísně zakázáno vstupovat do jiných prostor hotelu, něž ke kterým je ubytovaný host zmocněn ubytovatelem.
  8. Personál managementu nákupní galerie, jenž má své kanceláře přímo v prostoru hotelu, musí být při pohybu po hotelu vždy viditelně označen identifikační kartou svého zaměstnavatele anebo zmocněním odpovědného zástupce hotelu. Zaměstnanci firem a společností sídlících v prostorách hotelu musí být při vstupu a pohybu v prostorách hotelu viditelně označeni kartou CPI nebo zmocněním provozovatele hotelu
  9. Bezpečnostní služba není oprávněna přebírat jakákoliv zavazadla, ceniny, popř. jiné dokumenty do úschovy.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace s těmito zvýšenými bezpečnostními opatřeními a předem děkujeme za dodržování a respektování výše uvedených pravidel.