Zpět

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19

Preventivní a provozní opatření v hotelech CPI Hotels v souvislosti s COVID-19
25.05.2021

Zdraví a bezpečnost našich hostů i našich zaměstnanců je naší prioritou.

CPI Hotels a.s. pečlivě sleduje pandemickou situaci po celém světě a stejně tak ve všech zemích ve kterých provozujeme naše hotely.
Péče o naše hosty a zaměstnance je naší prioritou. V reakci na pandemickou situaci jsme implementovali potřebná opatření. Tato opatření jsme zavedli za účelem snížení potencionálního rizika a jsou v souladu s doporučenými pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), Ministerstva zdravotnictví a místních úřadů a jsou pod neustálou kontrolou. Zavedli jsme interní bezpečnostní a preventivní program SAFE STAY, který je v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Zavedli jsme interní bezpečnostní a preventivní program SAFE STAY, který je v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

SAFE STAY program = bezpečné ubytování. SAFE STAY program koordinuje všechny naše kroky a standardy k zajištění bezpečnosti našich služeb na všech provozních úrovních po celou dobu pobytu. Vytváříme tak bezpečné prostředí nejenom pro naše hosty ale i pro naše zaměstnance, dodavatele a obchodní partnery.

K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti v celém našem řetězci byly implementovány následující preventivní služby, postupy, inovace a provozní opatření:

 • Informační značení pro hosty k zajištění bezpečné vzdálenosti, nutnosti nosit ochranné prostředky a použití dezinfekce rukou (vývěsky a informační displeje pro hosty ve veřejných prostorách, restauracích a dalších souvisejících odděleních).
 • Interaktivní automaty na dezinfekci rukou s digitálními displeji, které přivítají a informují zákazníky o hygienických pravidlech umístěných přímo u vchodu do hotelů v různých jazycích.
 • Modifikace úklidových služeb v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. V návaznosti na zajištění bezpečnějšího pobytu, byly hotelové minibary vyprázdněny a postupně je nahrazujeme prodejními automaty.
 • Interní směrnice vypracovaná pro zvýšená hygienická opatření, úklid a dezinfekci všech prostor.
 • Všichni naši zaměstnanci se pravidelně testují na přítomnost nemoci covid-19.
 • K dezinfekci a hloubkovému čištění místností v případe potřeby jsou používány difuzory čištění vzduchu na bázi ozonu. (stroje Prozone)
 • Online prezentace hygienických opatření a ochrany zdraví na sociálních sítích, webových stránkách a platformách obchodních partnerů (OTA ´s).
 • Bezkontaktní řešení pro hosty – Total Guest Experience : bezkontaktní platforma pro hosty - Voyager ve všech hotelech (online pre-check-in), self-check-in kiosky v nově zrekonstruovaných hotelech.
 • Nejvyšší standardy k zachování bezpečnosti při manipulaci s potravinami.
 • Bezpečná obsluha v restauracích.
 • Průběžná školení pro naše zaměstnance.
 • Ochranné prostředky pro náš personál.
 • Prodej ochranných pomůcek a antigenních testů na recepcích hotelů.
 • Možnost testování přímo na pokoji.
 • Karanténní plán pro hosty.
 • Nonstop podpora pro naše hosty v případě onemocnění.
 • Spolupráce s místními covid centry a zdravotními zařízeními aby bylo možné poskytnout aktuální a kompetentní podporu ohledně hygienických a epidemiologických požadavků. (požadavků sportovních týmů, turnajů atd.)
 • Antigenní a PCR testování na vyžádaní přímo na hotelu.
 • Platby v rámci hotelu je možné provádět bezkontaktně.
 • Hoteloví hosté mají možnost zakoupit si na recepci jednorázovou roušku, dezinfekci nebo antigenní test.

Na základě rozhodnutí kompetentních úřadů ČR je možné poskytnout krátkodobé a rekreační ubytovací služby pouze:

 • osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku, pokud 
  • prokáží, že
   • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
   • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dále je možné poskytnout ubytování při dodržení výše uvedeného:

 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky
 •  osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

Pro více informací ohledně našich preventivních opatření nás prosím kontaktujte na: info@cpihotels.com, nebo přímo na jednotlivých hotelech.

Zpět