CLARION OPRAVOVAL EKOLOGICKOU MATEŘSKOU ŠKOLKU

CLARION OPRAVOVAL EKOLOGICKOU MATEŘSKOU ŠKOLKU

25. zaří 2013

Dobrovolníci z řad zaměstnanců Clarion Congress Hotelu Prague se zapojili do mezinárodního projektu Engage Day a pomáhali v přírodním areálu Toulcův Dvůr. Ředitel hotelu Miroslav Bukva se svými kolegy vymalovali a uklidili ekologickou mateřskou školku Lesníček, upravili dětské pískoviště a venku provedli údržbu ohrad i výběhů pro zvířata. Na jeden den tak změnili svoje obvyklé pracovní povinnosti a přidali se k desítce tisíc dobrovolníků na celém světě. „S významem společenské odpovědnosti se jednoznačně ztotožňujeme a snažíme se podobné aktivity podporovat dlouhodobě. Pro pomoc v ekologickém areálu Toulcův dvůr jsme se rozhodli vzhledem ke smysluplnosti konkrétní možnosti přiložit ruku k dílu tam, kde je to potřeba,“ řekl Miroslav Bukva, ředitel Clarion Congress Hotelu Prague.


Engage Day je mezinárodní den firemního dobrovolnictví, jehož myšlenkou je rozvoj partnerství mezi firmami a komunitou a spolupráce zaměřená na zlepšení kvality života v místě jejich působnosti. Tento program je organizovaný britskou organizací Business in the Community. V České republice organizuje tento den platforma Byznys pro společnost. Engage propojuje komerční a neziskový sektor a tím přispívá komunitnímu rozvoji v regionech. Cílem je vedle zvýšení motivace k firemnímu dobrovolnictví a dobrovolnictví vůbec také snaha řešit lokální problémy, se kterými se jednotlivé regiony potýkají. Jedná se o den, kdy v neziskových organizacích společně pomáhají zaměstnanci z různých firem, které svojí účastí otevřeně vyjadřují odpovědný přístup ke společnosti. Formy pomoci jsou různé, vycházejí z aktuálních potřeb neziskových organizací, každý firemní dobrovolník si může vybrat takový druh pomoci, který mu vyhovuje.