Přátelská místa

Logo s maximálním počtem křížků říká, že provozovna je plně bezbariérová a veškerý personál absolvoval speciální školení.

 

Vědomí společenské odpovědnosti spolu se stavební i technologickou unikátností našeho zcela bezbariérového hotelu nás přivedlo k účasti na projektu Českého červeného kříže Přátelská místa (Human Friendly Places). Při pravidelných speciálních školeních získávají zaměstnanci teoretické informace i praktické dovednosti potřebné k obsluze nevidomých či jinak handicapovaných hostů. Proto jsme schopni nabízet vysokou úroveň služeb lidem s různými typy omezení nebo znevýhodnění tak, aby nevznikaly obavy, problémy či překážky ani na straně našeho personálu, ani na straně hosta.

Obnovený certifikát Přátelské místo