Chance 4 Children

 

Každé dítě si zaslouží šanci!

 

To platí především pro děti s postižením, společensky znevýhodněné děti, děti v zařízeních náhradní výchovy, nebo ty, které jsou vážně nemocné – prostě takové, které neměly tolik štěstí jako ostatní. Tým Chance 4 Children investoval od vzniku této humanitární organizace v roce 1996 mnoho úsilí a energie do vývoje a realizace inovativních programů, které se zaměřují na podporu znevýhodněných dětí a eliminují tak výše uvedené handicapy.

Clarion Congress Hotel Prague úsilí C4C podporuje formou zážitkového donátorství. Každoročně má skupina dětí z některého dětského domova možnost vyrobit si pod odborným dohledem vlastní dort či jiné sladkosti, nejšikovnějším dětem nabízíme pracovní uplatnění.